Lang:2.2, code:3.4b -- Lang:lv, Market: baltic
Cik daudz skrūves ir nepieciešams?

Normāls standarta risinājuma patēriņš ir trīs horizontālas fasādes skrūves un viena vai divas diagonālās fasādes skrūves uz vienu ēkas stāvu un vertikālā koka lata ar savstarpējo attālumu c / c 600 mm. Tomēr tas ir atkarīgs no projektētās vēja slodzes un paredzētā fasādes apšuvuma svara.

Diagonālās fasādes skrūves vienmēr jānovieto kopā ar horizontālu fasādes skrūvi 100 mm virs horizontālās. Augstumam nav ierobežojumu, jo palielināts diagonālo fasādes skrūvju skaits palielina kopējo nestspēju.


V1.
Fasādes skrūves alternatīvie pielietojuma leņķi, aprēķinot vertikālās slodzes nestspēju ar koka pamatni, ir 30, 35, 40 un 45 grādi. Betona un ķieģeļu pamatnēm vienmēr 20 grādus.

S1 un S2 attiecas uz horizontālo ieskrūvēšanas dziļumu nesošajā sienas materiālā.
A.
Minimālais vertikālās koka nesošās latas šķērsgriezuma izmērs ir 36x98 mm X garums. Stiprības klase C24. Var izmantot arī citas alternatīvas līstes ar līdzīgiem nosacījumiem un izturību
Ja tiek izmantota sava koka nesošā lata , tad tai jāatbilst noteiktajai koka stiprības klasei un minimālo šķērsgriezuma izmēru ir ieteicams izvēlēties 36X98mm
Pieļaujamā koka latas relatīvā izliece

Šeit ir norādīta pieļaujamā koka latas relatīvā novirze attiecībā uz vēja slodzi pret fasādi. L1 ir attālums starp stiprinājuma punktiem (horizontālās fasādes skrūves), kuru var mainīt no 600 līdz 1200 mm. Atļautā relatīvā izliece/novirze ir atkarīga no fasādes apšuvuma veida. Koka apdare var izturēt lielāku absolūto izlieci vai novirzi nekā plākšņu apdare, kuras sastāvā ir keramika vai ģipša slānis.

• L1 / 100 (kur L1 no 600 uz 1200 mm dod relatīvo izlieci no 6 uz 12 mm)

• L1 / 200 (kur L1 no 600 uz 1200 mm dod relatīvo izlieci no 3 uz 6mm)

• L1 / 300 (kur L1 no 600 uz 1200 mm dod relatīvo izlieci no 2 uz 4mm)

• L1 / 400 ((kur L1 no 600 uz 1200 mm dod relatīvo izlieci no 1.5 uz 3mm)

• L1 / 500 ((kur L1 no 600 uz 1200 mm dod relatīvo izlieci no 1.2 uz 2.4mm)

Ja tiek izmantotas PAROC XRB 001 ar ugunsdrošu imprignējumu pārklātās latas, tad aprēķinos reti tiek noteikta latas novirze un tad tikai, ja ir noteiktas stingrākas nestspējas prasības kombinācijā ar lielu attālumu starp horizontālajām fasādes skrūvēm (L1).

Horizontālā Fasādes Skrūve

Slodzes nestspējas aprēķins attiecībā uz vēja slodzi pret fasādi tiek veikts šādi: Programma izvēlas un ziņo par zemāko vērtību slodzes nestspējā un norāda limitējošu robežvērtību, ņemot vērā izvēlētos un ievadītos parametrus.

- Slodzes nestspēju ierobežo stiepes izturība Fasādes skrūvei, nesošai sienai vai koka latai

- Slodzes nestspēju ierobežo griezes momenta izturības atteikums nesošajā koka latā.

- Slodzes nestpēju ierobežo bīdes sprieguma izturības atteikums nesošajā koka latā.

- Slodzes nestspēju ierobežo koka latas maksimāli pieļaujamā izliece/ novirze.

Betona stiprības klase

Noklusējuma vērtība ir C20 / 25. Koka vertikālā lata parasti ir ierobežojus jaunu betona sienu gadījumos.

Atļauta abolūtas izliekšanās novirze

Sazinieties ar fasādes plākšņu vai apšuvuma piegādātāju, lai iegūtu informāciju un prasības attiecībā uz maksimālu relatīvo izlieci jeb novirzi. Koka apdare var izturēt lielāku absolūto izlieci/novirzi nekā plākšņu apdare, kuras sastāvā ir keramika vai ģipša slānis.

Diagonālā fasādes skrūve

Aprēķinot vertikālās slodzes nestspēju kopā ar pašsvaru, tiek ņemts vērā izvilces spēks no sienas, koka lata, nesošās sienas materiāls, kā arī horizontālo fasādes skrūvju spiedes izturība. Programma izvēlas un ziņo par zemāko vērtību vertikālās slodzes nestpējas aprēķinā un norāda limitējošo robežvērtību, ņemot vērā izvēlētos un ievadītos parametrus.

Sienas pamatmateriāls

Esošām koka sienu konstrukcijām kā koka statņu sienas ir nepieciešams stingras virsmas pamats, kā piemēram, saplāksnis, kura biezums ir vismaz 28 mm, lai nodrošinātu stabilu pamatu fasādes siltumizolācijas un apšuvuma stiprināšanai.


Atzīmējiet izvēles rūtiņu un labajā pusē atvērtajā lodziņā ievadiet biezumu. Palielinot biezumu, tiek uzlabota vēja slodzes un vertikālā slodzes nestspēja.

Programmas informācija

Aprēķina programma pielāgo Fasādes skrūvju garumu, ņemot vērā izolācijas biezumu, koka latas biezumu un ieskrūvēšanas dziļumu. Blokiem (piem Kivi), ķieģeļu mūra sienai ir nepieciešams izdarīt izvilces spēka pārbaidi (pullout test). To vēlams darīt arī gadījumos, ja ir nezināmas kvalitātes betona siena.


Izvilces spēka pārbaudes rezultāti tiek ievadīti formas veidlapā. Pēc tam programma šo informāciju ņems vērā aprēķinos.

Izvilces spēka pārbaude

Lai nodrošinātu izpratni par sienas pamatni, jāveic izvilces spēka pārbaude ar vismaz 15 paraugiem, kas vienmērīgi sadalīti pa katru atsevišķo fasādes virsmu. To ir nepieciešams darīt blokiem (piem Kivi), ķieģeļu mūra sienai un nezināmas kvalitātes betona siena.


Izvilces spēka (Pull out) pārbaudes rezultāti tiek ievadīti formas veidlapā. Pēc tam programma šo informāciju ņems vērā aprēķinos aprēķinot vēja slodzes un vertikālās slodzes ietekmi uz konstrukciju.

Pamatnes izvēle

Šeit ir trīs izvēles iespējas.Masīvkoka siena, (var būt pilna koka stāvbūve vai guļbūve vai arī krusteniski līmēts koka panelis CLT), betons vai betona bloki / ķieģelis / nezināms betons. Pamatne vai konstrukcija var sastāvēt arī no koka rāmja, un tādā gadījumā tiek izvēlēta izvēle CLT, tiek atzīmēta rūtiņa blakus "Rāmis ar celtniecības plāksni" un norādīts biezums. Biezumam jābūt vismaz 28 mm, lai nodrošinātu stingru, stabilu pamatu fasādes apšuvuma piestiprināšanai.


Alternatīvi bloku / ķieģeļu / vai nezināma betona sienu pamatnes veiktspēja var būt daļēji atšķirīga kvalitātes vai novecošanas dēļ, tāpēc šāda pamatne vienmēr jāpārbauda ar izvilces pārbaudi. Lai rādītāji būtu uzticami un statistiski izmantojami, būtu nepieciešami vismaz 15 izvilces paraugi kopā ņemti no dažādām vietām dažādās fasādes plaknēs. Pasūtītājs vai būvniecības uzņēmums, kurš izmanto PAROC Zero sistēmu ir atbildīgs izvilces pārbaudes rādītāju ticamību.

Materiālu patēriņa aprēķins

Ievadītie dati sniedz materiālu patēriņa novērtējumu. Programmā netiek ņemtas vērā durvju un logu ailes, jo to skaits un izmērs ietekmē materiāla patēriņu, kā rezultātā praktiski bieži vien ir nepieciešamas vairāk Fasādes skrūves, nekā aprēķina programma paredz. Princips ir tāds, ka katrai vertikālajai nesošajai latai jāspēj absorbēt gan vēja, gan vertikālo slodzi neatkarīgi no skrūves garuma.

Vertikālas koka latas ap un pie logu un durvju ailām un horizontālās fasādes skrūvēs tādā pašā attālumā, kā norādīts iepriekš (L1). Turklāt augšpusē 100 mm virs augšējās horizontālās fasādes skrūves saskaņā ar attēlu ir uzstādīta leņķī montēta fasādes skrūve. Atkarībā no loga vai durvju lieluma un līdz ar to vertikālās koka latas garumam var būt nepieciešamas vairāk leņķī montētas fasādes skrūves, izmantojiet to pašu attālumu, kā norādīts iepriekš (L2).


Drukāt pdf formātā