Lang:2.2, code:3.3 -- Lang:da, Market: scandinavia
Hvor mange skruer er der brug for?

Normalt forbrug er tre horisontelle facadeskruer og en eller to vinklede facadeskruer per etage samt vertikal Brandlægte c/c 600 mm. Dette defineres dog på baggrund af den dimensionerende vindlast og vægten af den valgte yderbeklædning på facaden.

De vinklede facadeskruer skal altid placeres sammen med en horisontel facadeskrue, 100 mm over den horisontelle. Der er ingen begrænsning i højde eftersom et øget antal vinklede facadeskruer øger den lastbærende evne.


V1.
Beregning af skruevinkel, til optagelse af vertikel last med underlag/indfæstningsvæg af træ, er baseret på enten 30, 35, 40 eller 45 grader. Ved underlag af beton eller tegl er beregningen altid baseret på en 20 graders skruevinkel.

S1 og S2 refererer til horisontel sætningsdybde i det bærende underlag.
A.
Minimumsdimension for vertikal brandlægte = 36x98 mm i klasse C24. Andre dimensioner kan også bruges, forudsat at de er styrkeklassificeret.
Hvis alternativet egen lægte er valgt skal den være styrkeklassificeret og minimumdimension 36x98 mm.
Tilladt relativ udbøjning af brandlægten

Her angives den tilladte relative udbøjning af brandlægten med hensyn til vindbelastning mod facaden. L1 er afstanden mellem fastgørelsespunkterne (de vandrette facadeskruer), som kan varieres fra 600 til 1200 mm. Tilladt relativ udbøjning afhænger af typen af ​​facadebeklædning. En træpanelbeklædning kan modstå en større relativ udbøjning end en facadebeklædning bestående af keramiske paneler eller facadeplader, der skal forsynes med et gipslag.

• L1 / 100 (hvor L1 fra 600 til 1200 mm giver en relativ udbøjning fra 6 til 12 mm)
• L1 / 200 (hvor L1 fra 600 til 1200 mm giver en relativ udbøjning fra 3 til 6 mm)
• L1 / 300 (hvor L1 fra 600 til 1200 mm giver en relativ udbøjning fra 2 til 4 mm)
• L1 / 400 (hvor L1 fra 600 til 1200 mm giver en relativ udbøjning fra 1,5 til 3 mm)
• L1 / 500 (hvor L1 fra 600 til 1200 mm giver en relativ udbøjning fra 1,2 til 2,4 mm)

Hvis der anvendes PAROC XRB 001 brandlægter bliver brandlægtens udbøjning sjældent dimensionerende og i så fald kun med strenge krav til stivhed i kombination med en stor afstand mellem de vandrette facadeskruer (L1).

Kontakt leverandøren af ​​den aktuelle facadebeklædning for information og krav til maksimal relativ udbøjning.

Horisontal facadeskrue

Beregningen for dimensioneringskapacitet med hensyn til vindbelastning mod facaden foretages som nedenfor. Programmet vælger og rapporterer den laveste værdi som dimensionering af vindbelastningskapacitet og specificerer begrænsende kapacitet med hensyn til valgte og indtastede parametre.

- Kapacitet begrænset af skruens udtræksstyrke, bagvæg eller lægte.
- Kapacitet begrænset af moment i lægten
- Kapacitet begrænset af forskydningsfejl i lægte.
- Kapacitet begrænset af den maksimalt tilladte udbøjning af lægten.

Beton styrkeklasse

Standardværdien er C20 / 25. Brandlægten er normalt dimensioneret ved anvendelse af ny beton.

Tilladt absolut udbøjning

Kontakt leverandøren af ​​den aktuelle facadebeklædning for information og krav til maksimal relativ nedbøjning. En træbeklædning kan modstå en større absolut udbøjning end en facadebeklædning bestående af keramiske paneler eller facadeplader, der skal forsynes med et gipslag.

Vinklet facadeskrue

Beregningen for dimensionering af lodret belastningskapacitet med hensyn til selvbelastning tager højde for udtrækningskraften fra lægte og bagvæg samt kompressionskraften af ​​de vandrette facadeskruer. Programmet vælger og rapporterer den laveste værdi som dimensionering af lodret belastningskapacitet og specificerer min. kapacitet med hensyn til valgte og indtastede parametre.

Underlag/Indfæstningsvæg

For at opnå et stabilt og solidt befæstigelsesunderlag at skrue i, kan eksisterende træregelkonstruktioner i nogle tilfælde kræve en heldækkeende plade af krydsfinér eller OSB med en tykkelse på min. 24 mm. Hvis der lægges et heldækkeende plade udvendigt på træramme, skal konstruktionens fugtegenskaber altid kontrolleres af konstruktør.


Marker afkrydsningsfeltet, og indtast tykkelsen i det felt, der åbnes til højre. Forøgelse af tykkelsen forbedrer vindbelastningskapacitet og lodret belastningskapacitet.

Program information

Programmet justerer længden af ​​facadeskruerne med hensyn til isoleringstykkelse, tykkelse af brandlægte og fastgørelsesdybde. Ved anvendelse af mursten og beton hvor ydeevne/styrke er ukendt, foretages der altid trækprøver. Resultaterne fra trækprøverne indtastes i formularen i programmet, der tager disse oplysninger i betragtning.


Beregninger af dimensionerende kapaciteter er baseret på ETA-12/0038, ETA 11/0284 og ETA 15/0784 udstedt for facadeskruerne og Eurocode 3 og 5. Resultaterne af prøvetegninger i tegl og ukendt beton er opgjort statistisk efter Eurocode 6 eller ETAG 029-B. Partialkoefficienten for sikkerhedsklasse 2 og koefficienten 1,99 (kn) anvendes.

Trækprøver

For at sikre underlagets/bagvæggens kvalitet skal trækprøve udføres med mindst 15 prøver, der er jævnt fordelt over hver enkelt facadeflade. Ved anvendelse af mursten og beton, hvis ydeevne er ukendt, foretages der altid testtrækninger.


Resultaterne fra trækprøverne indtastes i formularen, og disse data indgår i beregningen af ​​dimensionering af vindbelastningskapacitet og lodret belastningskapacitet.

Vælg type underlag/indfæstningsvæg

Här finns tre val. Massivträ, (också kallat KL-trä eller CLT), Betong (osprucken) och Tegel /Okänd betong. Underlaget kan även utgöras av en regelstomme och i det fallet anges valet Massivträ och rutan vid ”Regelstomme med skivbeklädnad” bockas i samt tjocklek anges. Tjockleken ska vara minst 24 mm för att ge ett stabilt underlag för infästning av fasadbeklädnaden.


I alternativet Tegel/Okänd betong kan prestandan på underlaget variera dels på grund av kvalitet och dels på grund av ålder och därför måste underlaget alltid testas genom utdragsprovning. För att dimensioneringen ska bli tillförlitlig och statistiskt säkerställd krävs 15 st utdragsprov per fasadyta.

Beregn materialeforbrug

Data nedenfor angiver estimeret materialeforbrug. Programmet tager ikke hensyn til døre og vinduer, idet antal vinduer og døre og deres størrelse, påvirker materialeforbruget. Oftest er der behov for flere indfæstninger end hvad programmet angiver, idet der ikke tages hensyn til vinduer og døre. Princippet er at hver brandlægte skal kunne optage både vindlast og vertikal last, uanset længde.

Vertikal brandlægte omkring vinduer og døre monteres med horisontelle facadeskruer med samme afstand som angivet ovenfor. (L1). Derudover monteres en vinklet facadeskrue i overkant 100 mm over den øvre horisontelle facadeskrue iht. figuren. Afhængig af størrelsen på vinduer og døre, og dermed længden på brandlægten, kan der være behov for flere vinklede facadeskruer. Anvend samme afstand som angives ovenfor (L2).


Udskriv som PDF