Lang:2.2, code:3.3 -- Lang:fi, Market: finland
Kuinka monta ruuvia tarvitaan?

Normaali menekki: k600 mm pystysuora naulauslauta, joka kiinnitetään eristeen päälle 3 vaakasuoralla julkisivuruuvilla sekä 1-2 vinoon ruuvattavalla julkisivuruuvilla per kerros. Tarvikkeiden määrä riippuu kuitenkin suunnitellusta tuulikuormasta ja julkisivuverhouksen painosta.

Vinoon ruuvattava julkisivuruuvi on aina sijoitettava 100 mm vaakasuoraan ruuvattavan julkisivuruuvin yläpuolelle.


V1.
Pystysuoraa kuormitusta puiselle alustalle laskettaessa vinoon ruuvattava julkisivuruuvi voidaan asentaa vaihtoehtoisesti 30, 35, 40 tai 45 asteen kulmaan. Betoni-ja tiilialustalle asennettaessa kulman on oltava 20 astetta.

S1 ja S2 esittävät vaakasuorien julkisivuruuvien asennussyvyyttä kantavassa rakenteessa
A.
Pystysuoran naulauslaudan minimimitta on Suomessa 40x98 mm, lujuusluokka C24.
Suomessa naulauslaudan minimimitat ovat paksuus 40 mm ja leveys 98 mm. Naulauslauta XRB 001 ei ole saatavilla Suomessa. Naulauslaudalle on määriteltävä lujuusluokka.
Naulauslaudan sallittu suhteellinen taipuma

Tässä ilmoitetaan naulauslaudan sallittu suhteellinen taipuma tuulikuorman suhteen julkisivuun nähden. L1 on kiinnityskohtien (vaakasuuntaiset julkisivuruuvit) välinen etäisyys, joka voi vaihdella 600:sta 1200 mm:iin. Sallittu suhteellinen taipuma riippuu julkisivuverhoksen tyypistä. Puupaneeliverhous kestää suuremman suhteellisen taipuman kuin julkisivu, joka koostuu keraamisista- tai kipsijulkisivulevyistä.

• L1 / 100 (missä L1 600-1200 mm antaa suhteellisen taipuman 6-12 mm)
• L1 / 200 (missä L1 600-1200 mm antaa suhteellisen taipuman 3-6 mm)
• L1 / 300 (missä L1 600-1200 mm antaa suhteellisen taipuman 2-4 mm)
• L1 / 400 (missä L1 600-1200 mm antaa suhteellisen taipuman 1,5-3 mm)
• L1 / 500 (missä L1 600-1200 mm antaa suhteellisen taipuman 1,2-2,4 mm)

Mikäli käytetään PAROC XRB 001 -palosuojattua naulauslautaa, laudan taipuma on harvoin hallitseva laskelmissa. Se on sitä ainoastaan, kun asetetaan tiukat jäykkyysvaatimukset yhdessä suuren vaakasuuntaisten julkisivuruuvien (L1) välisen etäisyyden kanssa.

Ota yhteyttä nykyisen julkisivuverhouksen toimittajaan saadaksesi tietoja ja vaatimuksia suhteellisen taipuman maksimimäärästä.

Vaakasuora julkisivuruuvi

Kuormituskapasiteettilaskennassa otetaan huomioon julkisivun tuulikuorma alla esitetyllä tavalla. Ohjelma ilmoittaa pienimmän arvon tuulikuormituksen mitoitukselle ja määrittelee kuormituskapasiteetin raja-arvot valittujen ja syötettyjen parametrien perusteella.

- Kuormituskapasiteettia rajoittaa ruuvin ulovetolujuus taustaseinässä tai naulauslaudassa tai ruuvin kestävyys.
- Kuormituskapasiteettia rajoittaa naulauslaudan taivutusmomentti.
- Kuormituskapasiteettia rajoittaa naulauslautojen leikkausvoiman murtuma.
- Kuormituskapasiteettia rajoittaa naulauslaudan suurin sallittu taipuma.

Betonin lujuusluokka

Oletusarvo on C20/25. Naulauslauta on yleensä rajoittava tekijä kun käytetään uutta betonia.

Sallittu absoluuttinen taipuma

Ota yhteyttä julkisivuverhouksen toimittajaan saadaksesi tietoa ja vaatimuksia suhteellisen taipuman maksimimäärästä. Puupaneeliverhoilu kestää suuremman absoluuttisen taipuman kuin julkisivu, joka koostuu keraamisista tai kipsijulkisivulevyistä.

Vinoon ruuvattava julkisivuruuvi

Pystysuorien kuormien mitoituksessa otetaan huomioon rungon ja taustaseinän vetolujuudet sekä vaakasuuntaisten julkisivuruuvien puristusvoima. Ohjelma määrittelee syötettyjen arvojen perusteella pienimmän arvon pystysuorien kuormien mitoitukseen sekä kapasiteettia rajoittavat tekijät.

Alusta

Puurunkorakenteissa rungon ulkopuolella voidaan käyttää tarvittaessa vähintään 28 mm paksua rakennuslevyä (esim. vaneri tai OSB), jotta julkisivuverhouksen kiinnitykselle saadaan riittävän tukeva alusta. Levytyksen lisäämisen yhteydessä tulee aina tehdä rakenteen kosteustekninen tarkastelu rakennesuunnittelijan toimesta.


Valitse ja kirjoita rakennuslevyn paksuus oikealle avautuvaan ruutuun. Paksuuden nostaminen parantaa tuulikuorman ja pystysuoran kuormittavuuden kestävyyttä.

Tietoa ohjelmasta

Ohjelma määrittelee tarvittavien julkisivuruuvien pituuden eristyspaksuuden, naulauslaudan paksuuden ja ruuvin asennussyvyyden mukaan. Vetolujuustestit tulee aina tehdä työmaalla tiilialustoille ja betonialustalle, jonka laatu ei ole tiedossa. Vetolujuustestien tulokset syötetään lomakkeeseen. Ohjelma huomioi annetut tiedot.


Mitoituskapasiteetin laskelmat perustuvat julkisivuruuvien hyväksyntöihin ETA-12/0038, ETA 11/0284 ja ETA 15/0784 sekä Eurokoodeihin 3 ja 5. Tiilen ja ennestään tuntemattoman betonin osalta mitoituslaskelma tehdään hyödyntämällä ulosvetokokeiden tuloksia Eurokoodi 6 tai ETAG 029-B mukaisesti. Laskelmissa on käytetty turvallisuusluokkaa 2 ja kerrointa (kn) 1,99.

Vetolujuustestit

Alustan laadun varmistamiseksi vetolujuustestejä on tehtävä vähintään 15 kpl/jokainen julkisivu tasaisesti koko julkisivupinnan osalta. Tiilialustoille ja betonille, jonka laatua ei ole tiedossa, on aina tehtävä vetolujuustestit työmaalla.


Vetolujuustestin tulokset syötetään lomakkeeseen, ja ohjelma huomioi annetut tiedot tuulikuormituksen ja pystykuormituskyvyn mitoituksen laskennassa.

Valitse asennusalusta

Asennusalustan voit valita kolmesta vaihtoehdosta; puu (CLT), betoni tai tiili / tuntematon betoni. Alusta voi myös koostua puurungosta, jolloin alustaksi valitaan puu (esim. CLT) ja rastitetaan ruutu "Puurunko rakennuslevyllä". Tässä yhteydessä ilmoitetaan myös käytettävän levyn paksuus. Huom. rakennuslevyn paksuuden on oltava vähintään 28 mm, jotta julkisivulevyn kiinnitykselle saadaan tukeva alusta.


Vaihtoehdossa tiili / tuntematon betoni alustan suorituskyky voi vaihdella osittain alustan laadun ja osittain alustan iän vuoksi. Tästä johtuen alustan lujuus on aina testattava kiinnikkeiden ulosvetokokeilla. Jotta mitoitus olisi luotettava ja tilastollisesti merkittävä, tarvitaan vähintään 15 ulosvetokoetta julkisivualuetta kohti.

Laske materiaalinkulutus

Alla olevat tiedot antavat materiaalinkulutuksen arvion. Ohjelma ei huomioi ovien ja ikkunoiden lukumäärää, sillä niiden lukumäärä ja koko vaikuttavat materiaalin kulutukseen. Usein tarvitaan enemmän julkisivuruuveja kuin mitä ohjelma laskee. Periaate on, että jokaisen naulauslaudan on kyettävä kantamaan tuuli- ja pystysuorat kuormitukset kuormituksen kestosta riippumatta.

Pystysuorat naulauslaudat ikkunoiden ja ovien yhteydessä, varustettu vaakasuorilla julkisivuruuveilla, joiden etäisyys on sama kuin edellä (L1). Lisäksi vinoon ruuvattu julkisivuruuvi on asennettu kuvan yläreunaan 100 mm yläpuolisen vaakasuoran julkisivuruuvin yläpuolelle. Ikkunan tai oven koosta ja naulauslaudan pituudesta riippuen voidaan tarvita enemmän vinoon ruuvattavia julkisivuruuveja, käytä samaa etäisyyttä kuin edellä on mainittu (L2).


Tulosta pdf:nä