PAROC® HVAC Fire Calculator

Info?

mera info om det behövs


mera info om det behövs vi kan ha bilder här också

Kanalvikt

Kanalvikten behövs för att räkna fram total belastning på upphängningarna om inget värde anges, kommer bara vikten från isoleringen beräknas. Använd kanaltillverkarens specificerade vikter på kanalen (kg/m).


Avstånd mellan upphängningar

Avståndet i mm mellan kanalens upphängningar, om inget värde anges så kan inte belastningen per upphängning beräknas.


Spill

Ange förväntat spill. T-stycken, böjar etc kan innebära mer spill.