PAROC® HVAC Fire Calculator

Info?

mera info om det behövs


mera info om det behövs vi kan ha bilder här också

Kanalvekt

Kanalvekten behøves for beregne total belastning på oppheng. Om ingen verdi angis, vil bare vekten av isoleringen beregnes. Bruk kanalprodusentens spesifiserte vekt på kanalen (kg/m)


Avtand mellom oppheng

Avstand i mm mellom kanalens oppheng, om ingen verdi angis så kan ikke belastningen pr oppheng beregnes.


Spill

Beregnet avfall. T-stykker, bends etc kan innebære mer avfall.