Hur många skruvar behövs?

För småhus räcker det normalt med tre horisontella fasadskruvar och en diagonal fasadskruv per våningsplan och vertikal spikläkt c/c 600 mm eller motsvarande. Detta beror dock på vikten av den tänkta fasadbeklädnaden.


I tveksamma fall används två diagonala fasadskruvar per våningsplan. Det finns inte någon begränsning i höjd eftersom ett ökat antal diagonala fasadskruvar ökar den lastbärande förmågan.

A.
Minimidimension på vertikala spikläkt 28 x 70 mm i virkeskvalitet C14 med valt c/c avstånd.
Underlag

Kryssa i om det finns en heltäckande skiva på insidan. Ange även tjockleken på skivan eftersom den kan bli dimensinerande för lastberäkningen.


Exempel: Om skiktet på insidan av Klimatskiva ZERO utgörs av 15 mm byggplywood ange då 15 mm i rutan som öppnas. Om bakomliggande vägg består av 25 mm brädfodring, ange 25 mm.

V1.
Vinkel på Fasadskruv för beräkning av dimensionerande vertikal lastförmåga (förvalt 30, 35, 40 och 45 grader)